fbpx

Landing Page

Landing Page

Landing Page

Bilo da ste preduzetnik i promovišete svoje usluge ili proizvode na internetu, ili samo koristite redovno internet, sigurno ste naišli na termin Landing Page. Iako se često brka nalovna strana sajta sa Landing stranicom, one nisu ista stvar. Ovde ćemo se baviti objašnjenjem termina i svrhe Landing Page-a kao i elementima koje ova stranica treba da ima.

Razlika između naslovne strane sajta i Landing Page-a

Iako ih mnogi često poistovećuju, svrha, pa samim tim i sadržaj naslovne strane sajta i Landing strane su sasvim različiti.

Možda bi najpribližnije srpskom jeziku prevod za „Landing Page“ bio Promotivna strana, iako on nije bukvalan već više smislen.

Na promotivnu stranu posetilac dolazi obično preko plaćene reklame ili promocije na društvenim mrežama. Ona, za razliku od stranica web sajta, nema linkove ka drugim stranicama, niti bilo kakav sadržaj koji će skretati pažnju posetilaca sa tog jednog postavljenog cilja stranice.

Naslovna strana sajta je strana koja treba da da opšte informacije o vašem poslu ili sadržaju celog web sajta. Sa druge strane, Landing Page ima za cilj da, predstavljajući konkretnu ponudu, pretvara posetioce u kupce ili pratioce.

Obične stranice web sajta, kao i naslovna, imaju više različitih CTA („call to action“ – poziv na akciju, iliti dugmića koje klikćete da biste otišli na drugu stranu, poslali upit i sl). Za razliku od toga, Landing Page uvek ima samo jednu vrstu CTA, takav koji posetioca usmerava na dalju akciju. To može biti kupovina proizvoda, popunjavanje forme, upisivanje na mailing listu ili preuzimanje (dowload) sadržaja.

Elementi koje čine dobru Landing stranicu

Koja god da je svrha Landing Page-a (prodaja proizvoda, skupljanje emailova, promacija događaja…), sadržaj strane treba da bude takav da drži fokus i usmerava posetioce strane ka cilju vaše promocije. Uspešnost Landing stranice ogleda se u broju konverzija, tj. broju posetilaca strane koji postaju kupci, pretplatnici ili korisnici.

Ovo su 5 elemenata koje svaka Landing Page treba da ima da bi bila uspešna:

Izvor slike – HubSot
  1. Jedinstvena prodajna ponuda – njom stavljate do znanja posetiocu zašto ste druačiji od konkurenata. Ovo se postiže dobrim naslovima i podnaslovima na celoj stranici kao i zaključkom kojim naglašavate benefite ponude.
  2. Interesantna slika ponude -treba da bude vizuelna prezentacija ponude i treba da pomogne  posetiocu da razume vašu ponudu. Slika treba da izazove emotivnu reakciju kod posetilaca.
  3. Ubedljive benefite ponude – opisuju šta posetilac dobija, koje su vredenosti ponude koje će posetilac dobiti ako kupi, upiše se na mailing listu ili se pretplati.
  4. Društveni dokaz vrednosti – iskustva korisnika koja potvrđuju vrednost vaše ponude.
  5. Upečatljiv poziv na akciju (CTA) – dugme koje posetilac treba da klikne da bi kupio, pretplatio se ili upisao svoj email mora da bude jasno, upečatljivo i ponovljeno nekoliko puta na stranici.

Ne treba zaboraviti da jedna Landing Page može imati samo jednu ponudu ili cilj. Bilo da je to upisivanje na email, prodaja jednog proizvoda i sl, jedna strana je posvećena jednoj željenoj akciji. Sve na stranici treba da bude usmereno ka tom jednom cilju.

Jedna Landing stranica  znači jedan cilj konverzije. Nikada više od toga.